พิมพ์
เขียนโดย Lowcarber Lowcarber
หมวด: วิถีพร่องแป้ง วิถีพร่องแป้ง
เผยแพร่เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2551 31 พฤษภาคม 2551
ฮิต: 9567 9567
อาหารที่คุณรับประทานมีความสำคัญที่สุดในการลดหรือควบคุมน้ำหนักของคุณ เป็นไปได้ที่คุณจะบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักของคุณโดยอาศัยวิถีพร่องแป้งเพียงอย่างเ ดียวโดยไม่ต้องออกกำลังกาย ในทางตรงกันข้าม การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีกลยุทธเรื่องอาหารมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในระย ะยาว เราเคยเห็นคนหลายต่อหลายคนที่ลดน้ำหนักได้จากการออกกำลังกายอย่างหนัก แล้วกลับมาอ้วนยิ่งกว่าเดิมหลังจากหยุดออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพราะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยให้ผ่อนคลาย แต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไป