LowCarb-Thailand ปรับโฉมใหม่ให้เฉี่ยวยิ่งขึ้น
ปรับโฉมใหม่ให้เฉี่ยวยิ่งขึ้น ด้วย mambo ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุด

โฉมใหม่แต่เนื้อหาสำคัญๆ ยังคงไว้เช่นเดิมครับ รวมถึงฟอรั่มหรือเว็บบอร์ด และ Shoutbox ซึ่งได้รับความนิยมจากชุมชนชาวโลว์คาร์เบอร์ไม่น้อย