สงสัยพวกเราชาวโลว์คาร์บต้องหันมารับประทานไข่ให้มากขึ้นอีก

คนไทยยังทานไข่น้อยเมื่อเทียบกับชาวฮ่องกงและญี่ปุ่น

Continue reading “สงสัยพวกเราชาวโลว์คาร์บต้องหันมารับประทานไข่ให้มากขึ้นอีก”