เผ่าพันธ์มนุษย์อาจเอาชนะโรคเบาหวานได้ด้วยวิวัฒนาการของตัวเอง

ฟรานเซส บรอดสกี นักวิทยาศาสตร์จาก ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ แห่งลอนดอน ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ว่า มนุษย์มีการวิวัฒนาการในการเอาชนะโรคเบาหวานมาตั้งแต่ยุคนีโอลิธิค ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของเกษตรกรรมและการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเป็นจำนวนมาก

Continue reading “เผ่าพันธ์มนุษย์อาจเอาชนะโรคเบาหวานได้ด้วยวิวัฒนาการของตัวเอง”