พร่องแป้งได้รับการยอมรับในวงการแพทย์กระแสหลัก

เมื่อสัก 7 ปีก่อนผมได้รับเชิญให้ไปพูดให้สมาชิกสโมสรโรตารี่แห่งหนึ่งฟัง ผมได้นำเสนอเรื่องการควบคุมน้ำหนักและการรักษาสุขภาพโดยรวมด้วยวิถีพร่องแป้ง โดยอธิบายหลักการพร่องแป้งเช่นเดียวกับที่เขียนในเว็บนี้ ผู้ฟังจำนวนไม่น้อยเป็นคุณหมอ และผมรู้สึกได้ว่าไม่ค่อยจะได้รับควาามสนใจเท่าไร

Continue reading “พร่องแป้งได้รับการยอมรับในวงการแพทย์กระแสหลัก”