พร่องแป้ง กิจกรรมร่วมของครอบครัว

พร่องแป้งเหมาะสมกับทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เรียกว่าปฏิบัติเป็นแนวทางของครอบครัวได้เลยครับ

Continue reading “พร่องแป้ง กิจกรรมร่วมของครอบครัว”