เชิญดาวน์โหลด Atkins Carbgram Counter

เชิญดาวน์โหลด Atkins Carbgram Counter ตารางบอกปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารหลายอย่าง

บอกปริมาณคาร์บสุทธิ (net carb) คือ คาร์โบไฮเดรตลบด้วยปริมาณเส้นใย

ข้อจำกัดคือ เป็นภาษาอังกฤษ และเป็นอาหาร ผัก ผลไม้ของฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เชื่อว่าจะใช้ประโยชน์ได้

ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่atkins-carbgram-counter.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *