เดินอย่างไรให้ได้ 10,000 ก้าวต่อวัน

ผมเคยแนะนำว่า การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด และนาฬิกานับก้าวเป็นเครื่องออกกำฃังกายที่ดีที่สุด แต่ความเป็นจริงก็คือ จำนวนก้าวการเดินในการใช้ชีวิตประจำวันปรกติของเราอยู่ที่แค่ 2,000-3,000 ก้าวเท่านั้น ทำอย่างไรจึงจะเดินให้ได้สัก 7,000 ก้าวที่มีการแนะนำสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี หรือถ้าจะให้ดีสัก 10,000 ก้าว

Continue reading “เดินอย่างไรให้ได้ 10,000 ก้าวต่อวัน”