นาฬิกานับก้าว เครื่องออกกำลังกายที่ดีที่สุด

ถ้าการเก็บสถิติ และความดึงดูดให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติสำคัญของเครื่องช่วยออกกำลังกาย ผมพบว่านาฬิกานับก้าวนี่แหละคือเครื่องช่วยออกกำลังกายที่ดีที่สุด

Continue reading “นาฬิกานับก้าว เครื่องออกกำลังกายที่ดีที่สุด”