แป้งด้าน อีกครั้ง

ผมเคยเขียนเรื่องแป้งด้าน หรือ resistant starch (RS) เมื่อหลายปีก่อน น่ายินดีที่ตอนนี้เริ่มมีผู้ผลิตแป้งด้านเป็นสินค้าออกขายแล้ว และดูเหมือนจะเป็นทิศทางใหม่ในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพในระดับโลก

Continue reading “แป้งด้าน อีกครั้ง”