อดอาหาร..การฟื้นฟูกลไกธรรมชาติของร่างกายมนุษย์

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่แนวทางพร่องแป้ง (low carb) ช่วยในการลดน้ำหนักและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของเรา นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามสื่อในเว็ปไซต์นี้ หลายคนรวมถึงตัวผมเองประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างดี แต่หลายคนรวมถึงตัวผมเองก็พบว่ายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการได้ ติดอยู่บนที่ราบสูงของการลดน้ำหนัก จนกระทั่งได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ว่าต้องมีการอดอาหารเป็นช่วงๆมาเสริมจึงจะลงจากที่ราบสูงนี้ได้

Continue reading “อดอาหาร..การฟื้นฟูกลไกธรรมชาติของร่างกายมนุษย์”