สู้โควิด 19 ด้วยโลว์คาร์บ

ไวรัสโควิด 19 กำลังสร้างความปั่นป่วน ตระหนก และความเดือดร้อน เสียหาย กระจายไปเกือบจะทุกพื้นที่ในโลกใบนี้ มีความพยายามปกป้องตัวเองในส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และการอยู่ห่างๆ กัน ในส่วนภาครัฐก็ออกมาตรการห้ามการชุมนุม ห้ามการเดินทาง ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธุรกิจหลายอย่าง

คนบางส่วนอาจจะหวังว่า นี่เป็นเรื่องชั่วคราว มันจะจบลงในที่สุด มันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือ

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่า ไวรัสโควิด 19 จะไม่สามารถถูกทำลายให้หมดไปได้ เช่น กรณีของซารส์ ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซารส์สามารถตรวจพบได้ง่าย แสดงอาการเร็วและรุนแรง การสอบสวนโรคและการแยกกักกันผู้ติดเชื้อทำได้ง่ายกว่า ในที่สุดซารส์ถูกกำจัดหมดไปได้ ไม่กลับมาอีก แม้วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้

แต่โควิด 19 น่าจะไม่หมดไป เพราะอาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรง หรือไม่มีอาการ มีระยะฟักตัวนาน ตรวจจับได้ช้า การแยกกักกันผู้ติดเชื้อทำได้ยากกว่า ซึ่งก็เป็นรูปแแบบของไวรัสไข้หวัดตัวอื่นๆ ที่กลับมาระบาดตามฤดูกาล

ไวรัสเป็นสิ่งที่ทำลายได้ยาก ไม่มียาที่ฆ่าไวรัสโดยตรง สิ่งที่วงการแพทย์ทำได้คือการพัฒนาวัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งจะเข้าไปช่วยระบบภูมิคุ้นกันของมนุษย์ให้จัดการกับไวรัสเอง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์นี่เองที่มีกลไกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการต้านและขจัดไวรัสหรือสารแปลกปลอมอื่นๆ ที่เข้าไปในตัวเรา

ระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ดี ก็จะต้องมีสุขภาพที่ดี คนที่เป็นเบาหวาน ความดัน หรือแค่น้ำหนักเกินมากๆ จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิต มากกว่าคนอื่นๆ

การลดและความคุมน้ำหนัก ลดน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีพร่องแป้งหรืองดแป้ง น่าจะเป็นแนวทางการสู้กับโควิด 19 ในระยะยาวที่ควรนำมาใช้อย่างจริงจัง นอกเหนือจากมาตรการระยะสั้นอื่นๆ เช่น ล้างมือ สรวมหน้ากากอนามัย และ social distancing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *