lowcarb คำกริยาใหม่ในภาษาอังกฤษ

เพราะแนวคิดเรื่องพร่องแป้ง หรือ โลว์คาร์บ ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมตะวันตก ทำให้ศัพท์คำนี้มีการใช้ในรูปคำกริยาด้วย

ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ หรือ วารสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนัก เราอาจมีโอกาสได้พบกับศัพท์ใหม่ คือ lowcarb เขียนติดกัน แปลว่า พร่องแป้ง และมีการนำไปใช้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น lowcarber คือผู้ปฏิบัติตามวิถีพร่องแป้ง lowcarbing เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามอื่นๆ นั่นแสดงว่า โลว์คาร์บ หรือวิถีพร่องแป้ง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมตะวันตก
 
ผมลองพิมพ์คำว่า โลว์คาร์บ เป็นภาษาไทยในกูเกิ้ล ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน หมายความว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยก็สนใจเรื่องนี้ น่ายินดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *