อดอาหารไม่ใช่ทางออก

ไหนๆ ก็ ไหนๆ อดอาหาร เพื่อบังคับร่างกายให้เริ่มเผาไขมัน..เป็นทางออกที่ดีหรือ

คงไม่ดีแน่ๆ จริงอยู่ถ้าเราอดอาหาร คือไม่ทานทั้งแป้ง โปรตีน และไขมัน ร่างกายต้องหันไปหาไขมันที่สะสมอยู่เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงาน อาจจะคล้ายๆ กับการปรับสภาพร่างกายให้ไปสู่คีโตซิสตามสูตรแอ็ตคินส์ 

ปัญหามีอยู่ว่าสมองของเราต้องการน้ำตาลกลูโคสจำนวนหนึ่งเพื่อการทำงาน ดังนั้น ร่างกายของเราจะหันไปหาโปรตีน ซึ่งรวมถึงเนื้อเยื่อของเราเองเพื่อแปลงมาเป็นน้ำตาลไปเลี้ยงสมอง เรียกขบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้น การอดอาหารจึงอาจเป็นผลร้ายต่อร่างกาย เพราะสมองจะทำงานได้ไม่เต็มที่ และเนื้อเยื่ออาจถูกเผาผลาญไปพร้อมๆ กับไขมัน

ทำนองเดียวกัน การใช้วิถีพร่องแป้ง พร้อมๆ กับพร่องไขมัน คือไม่กินทั้งแป้ง เนื้อ และไขมัน ทานแต่ผักผลไม้ ก็อาจจะเกิดอาการขาดกลูโคสไปเลี้ยงสมอง และเกิดการเผาผลาญเนื้อเยื่อของเราเองแทนได้

สรุปก็คือ เราต้องทานอาหารครบ 3 หมู่ (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) เพียงแต่จัดสัดส่วนให้ถูกต้อง และเนื่องจากเราถูกสอนมาผิดๆ สิ่งที่จำเป็นในตอนนี้ก็คือ การระวังเรื่องแป้ง พร้อมๆ กับต้องเลิกกลัวไขมันLaughing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *