การลดน้ำหนักอาจจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ

การลดน้ำหนักอาจจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ อีกเหตุผลหนึ่งว่าเราต้องมุ่งมั่น

อ่านเจอในจดหมายข่าวของฝรั่งเลยเอามาเล่าให้ฟัง
ในการศึกษาผู้หญิง 32 คนที่เข้าร่วมโครงการลดน้ำหนักของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยวิธีให้กรอกแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่ผ่านการลดน้ำหนักมีภาพพจน์ของตัวเองและจำนวนครั้งของการร่วมเพศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเทียบกับก่อนลดน้ำหนัก

ในอีกการศึกษา ผู้ชายอ้วน 110 คนที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว (erectile dysfunction หรือ ED) พบว่าหลังจากผ่านโปรแกรมลดน้ำหนัก 2 ปีซึ่งช่วยลดน้ำหนักได้ 10% แล้ว 1 ใน 3 ของผู้ชายกลุ่มนี้สามารถหายจากภาวะ ED ได้โดยผ่านการลดน้ำหนักดังกล่าว

ฟังดูก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะอย่างน้อยการที่เรามองตัวเองในทางที่ดีขึ้น (self esteem) ย่อมจะมีส่วนช่วยให้เรากระฉับกระเฉงขึ้นด้วยในทางเพศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *