อะไรคือ บล็อก

การสร้าง บล็อก บนเว็บไซต์เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย lowcarb-thailand.com ของเราก็มี บล็อก เช่นเดียวกัน ว่าแต่ว่า บล็อก คืออะไร เชิญอ่านรายละเอียดได้ครับ

"สิ่งละอันพันละน้อย" คำภาษาไทยนี้น่าจะเหมาะกับคำว่า บล็อก (Blog) คือเรื่องที่ผู้เขียนพบเห็น และบันทึกเอาไว้ เหมือนกับสมุดบันทึกเรื่องราว (log book) เมื่อเป็นการบันทึกอยู่บนเว็บ ก็เรียกว่า web log แล้วก็เพี้ยนมาเป็น blog
มีการสร้างบล็อกอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่างประเทศ เหมือนกับเป็นวารสารส่วนตัวที่ผู้เขียนนำเอาเรื่องราวต่างๆ มาพูดคุยกับผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ My BLOG ก็เช่นกันครับ เป็นวารสารที่เอาเรื่อง"สิ่งละอันพันละน้อย" ทั้งที่เกี่ยวกับความอ้วน ไดเอ็ท หรือไม่เกี่ยวก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *